Free Shipping User Coupne Code : NEW5

Shopping cart

กมธ.ศึกษาฯ ค่าสมัคร TCAS แพงหูฉี่ เด็ก 65″ ร้อง

(ส.ส.เชียงใหม่) นายนพคุณ รัฐผไท ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษา (ส.ส.ขอนแก่น) นายวันนิวัติ สมบูรณ์  โฆษก กมธ.การศึกษา และ (โฆษกพรรคเพื่อไทย) นางสาวอรุณี กาสยานนท์ ที่ปรึกษาประจำ กมธ.ด้านการศึกษา รับหนังสือร้องเรียนจาก นางสาวพิชญ์สุชา สุวรรณโพธิ์ ตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อขอให้ กมธ. เรียก ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ  ผู้จัดการระบบ TCAS รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงและเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของนักเรียน ครู และผู้ปกครองจากการสอบ ของปีนี้

ค่าสมัครสอบ TCAS ที่ปรับเพิ่มราคาขึ้น รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนระบบหลักเกณฑ์หน่วยงานการออกข้อสอบที่มีความกระทันหันของ ทปอ. และ ทัศนคติของ ดร.พีระพงศ์ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ขาดวุฒิภาวะในการให้ข้อมูล ความเห็นอกเห็นใจ และ การตอบคำถามซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมผู้ปกครองและเด็กไทยที่กำลังเผชิญปัญหาการเรียนออนไลน์ ทั้งด้านจิตใจ ด้านค่าใช้จ่าย และสภาพทางสังคม ที่รุมเร้าจากวิกฤติการณ์ covid-19 ในทุกด้าน

นางสาวพิชญ์สุชา ได้มีการกล่าวว่า ขณะนี้เด็ก 65 ได้มีความเครียดสะสม ทั้งจากการเรียนออนไลน์ การเข้าถึงระบบการศึกษาที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน การเข้าถึงอุปกรณ์ออนไลน์เพื่อการศึกษาก็ไม่เสมอภาคกัน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากการเรียนออนไลน์ ค่าเทอมที่กำลังรอการเยียวยา และตอนนี้ก็กำลังถูกซ้ำเติมจากความไม่แน่นอนของระบบ และเกณฑ์การสอบคัดเลือกที่ปรับเปลี่ยน ไปมาทุกปี โดยเฉพาะค่าสมัครสอบวิชาในระบบ TCAS รวมแล้วราคาสูงมากกว่า 2,000 บาท ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่รวมถึงค่าเดินทาง และที่สำคัญแล้วนั้น เด็กนักเรียนก็ยังรู้สึกสะเทือนใจกับทัศนคติของ ดร.พีระพงศ์ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ไม่มีการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ดูหมิ่นความสามารถของนักเรียน และเป็นปฏิปักษ์ต่อความพยายาม จัดการลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการศึกษาของประเทศไทย

นายนพคุณ รัฐผไท ในฐานะประธาน กมธ. ได้กล่าว หลังได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว ว่าจะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบถามและทำการชี้แจงข้อเท็จจริง วันที่ 9 กันยายนนี้ เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน ของกลุ่มเด็ก 65 ที่ต้องสอบเข้าศึกษาต่อ ก่อนที่การสมัครสอบจะเริ่มขึ้น เดือนธันวาคมปีนี้

นายวันนิวัติ ได้กล่าวว่า กมธ. ยินดีรับเรื่องร้องทุกข์ และดำเนินหน้าที่เต็มความสามารถ ตามขอบเขต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของนักเรียน ซึ่งตนก็ได้ติดตามระบบการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งก็พบว่าทุกปีนั้น มีปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ เกิดขึ้นมาโดยตลอด ปีนี้ก็เช่นกัน แต่ความเดือดร้อนนั้นอาจจะมีมากกว่าทุกปี เพราะทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนั้นต่างก็บอบช้ำจากผลกระทบจาก covid-19 โดยทางเราจะเร่งช่วยแก้ปัญหาทุกทางที่ทำได้ ระบบการศึกษานั้นไม่ควรซ้ำเติมเด็กไทย ในฐานะทรัพยากรมนุษย์ ที่จะร่วมสร้างชาติไทยในอนาคต

นางสาวอรุณี กล่าวว่า การสอบ TCAS ปี 2564 ต่อเนื่องจน ปี 2565 ไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และยังมีการซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้น โดยคาดว่าการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในปีนี้ จะทำให้เด็กในครอบครัวยากจนกลุ่มล่างสุดของประเทศไทย จำนวนเกือบ 100% จะไม่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จากการรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากเด็กโดยตรงแล้ว หน่วยงานการจัดการเกี่ยวกับการสอบต้องหยุด เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าสอบทุกประเภท ทุกกรณี หรือ ฟรีค่าสอบ 0 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสให้ การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นของเด็กไทยทุกคน